Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 26. mars  

10/01-2019 06:45:23: (TEL) Dtac og CAT inngår forlik om tidligere tvister

Telenors datterselskap i Thailand, dtac, har i dag kommet til enighet om et
forlik med CAT Telecom Public Company Limited («CAT») knyttet til tvister mellom
dem. Ut ifra avtalen som er inngått vil dtac betale THB 9,51 mrd (rundt NOK 2,5
mrd) til CAT. Avtalen er med forbehold om godkjennelse av dtac’s
generalforsamling i 2019.

Gjennom en 27 år lang konsesjonsperiode har dtac og CAT hatt en mengde tvister,
primært relatert til uenigheter rundt tolkingen av innholdet i
konsesjonsavtalen. Den største av disse tvistene har blitt omtalt i Telenors
årsrapport tilbake til 2014. Dagens forlik vil lukke alle sakene bortsett fra to
og vil hindre partene fra å fremme nye krav relatert til konsesjonsavtalen. De
to sakene som ikke inngår i avtalen med CAT er to industritvister relatert til
fordeling av inntektene mellom dtac og CAT i tillegg til omkostninger på
samtrafikk. Telenor har opplyst om begge sakene i årsrapporten for 2017.

Telenor har tidligere gjort avsetning på rundt NOK 0,4 mrd for noen av tvistene
som nå inngår i avtalen mellom dtac og CAT. Det overskytende beløpet på rundt
NOK 2,1 mrd vil bli avsatt i Q4 2018 som «Andre inntekter og kostnader»

Dtacs betaling til CAT vil skje avdragsvis. Første innbetaling på THB 6,8 mrd
(rundt NOK 1,8 mrd) vil skje så fort forliket blir godkjent av dtacs
generalforsamling. De resterende THB 2,7 mrd (rundt NOK 0,7 mrd) vil bli betalt
i mindre avdrag etter hvert som de forskjellige rettssakene blir trukket fra
ret

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/467277

Nyheten er levert av OBI.