Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 26. mars  

11/01-2019 16:27:21: OSLO BØRS - CLOSING PRICES OBOSX FUTURES

OBOSX9A 60.42
OBOSX9B 60.47
OBOSX9C 60.53
OBOSX9F 60.78

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/467398

Nyheten er levert av OBI.