Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 20. april  

04/02-2019 13:00:45: (DNO) Oslo Børs - DNO02 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 05.02.2019

Lånets navn / Issue name: DNO ASA 18/23 8,75% USD C
Ticker: DNO02
Instrument ID: 1304528 
ISIN: NO0010823347
Segment: OBOC
Hjemstat / Home state: NO
Handelsvaluta / Trading currency: USD
Lånebeløp / Issued amount: 400 mill, lukket lån / limited issue
Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 31.05.2018
Forfallsdato / Maturity date: 31.05.2023
Kupongrente / Coupon rate: 8,75 % p.a.
Sektorliste / Sector list: Industri og handel / Industry and commercial
Tilretteleggere / Managers:  Pareto Securities AS, SpareBank 1 Markets AS,
Danske Bank, NUF
Verdipapirregister / Central Securities Depository:  VPS
ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond
Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: 
[http://www.oslobors.no]

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/468649

Nyheten er levert av OBI.