Forsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 25. april  

05/02-2019 13:42:02: (NHY) Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010809635.
Ny rentesats i perioden 07.02.2019 - 07.05.2019 er 2,00.
Ticker:NHY06

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/468741

Nyheten er levert av OBI.