Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 20. april  

07/02-2019 07:30:17: (DNB) Høy aktivitet tross internasjonal uro

DNBs resultat for årets fjerde kvartal var 6 872 millioner kroner, en økning på
498 millioner fra samme kvartal året før. Høy aktivitet blant de største
bedriftskundene, der DNB Markets har fått en stadig sterkere posisjon, bidrar
til de solide resultatene.

- 2018 var året som ble bedre enn mange hadde fryktet, sier Rune Bjerke,
konsernsjef i DNB. Han peker på de betydelige svingningene i de internasjonale
finansmarkedene, som blant annet gav seg utslag i et bratt børsfall på slutten
av fjerde kvartal.

- Norsk og internasjonal økonomi er i omstilling. Entreprenørskap og innovasjon
er viktige suksessfaktorer i denne omstillingen. Derfor er det hyggelig å se at
mange bedriftseiere investerer og satser. Vi hadde en vekst i utlån til norske
bedrifter på over 20 milliarder kroner gjennom året. Disse bedriftene skaper
også store ringvirkninger i samfunnet, sier Bjerke.

DNBs årsresultat på 24,3 milliarder kroner var omtrent 2,5 milliarder kroner
høyere enn året før. Styret foreslår et utbytte på 8,25 kroner per aksje.

Fikk kundenes tillit
Netto renteinntekter i fjerde kvartal ble totalt 9 611 millioner kroner, en
økning på 747 millioner kroner fra samme kvartal i fjor.

Kvartalsresultatet ble løftet av solide provisjonsinntekter, blant annet fra
transaksjonsrådgivning i DNB Markets. Netto provisjonsinntekter økte til 2 660
millioner kroner i fjerde kvartal, hele 596 millioner høyere enn samme kvartal
året før.

DNB-konsernet har gjennom året blitt tildelt mange viktige oppdrag fra store
bedriftskunder i Norge og internasjonalt. Sektorer som sjømat, helse og eiendom
har utmerket seg med høy aktivitet.

- Vi lever av kundenes tillit. Derfor er det gjevt at vi tar en stadig viktigere
rådgiverrolle for mange kunder. Vi har blitt flinkere til å ta i bruk kunnskapen
i hele banken. Sterke relasjoner, produktbredde, nye digitale løsninger og dyp
sektorkompetanse er en kombinasjon vi har ståltro på, sier Bjerke.

Fortsatt lave tap
DNBs egenkapitalavkastning endte på 12,9 prosent i fjerde kvartal, og totalt
11,7 prosent for året 2018. Dette utgjør en solid fremgang fra 10,8 prosent i
2017.

Også i fjerde kvartal ble tapene svært lave og endte på 235 millioner kroner. På
grunn av tilbakeføringer endte tapslinjen for hele 2018 med positivt fortegn.

- Da oljesmellen traff norsk økonomi for omkring tre år siden, var det mange som
trodde effektene i DNBs regnskaper skulle bli langvarige. Når vi nå ser tilbake
er det svært imponerende å se hvordan norske bedrifter, eiere og banker har
kommet styrket ut av krisen, sier konsernsjefen.

Innovasjon og samfunnsansvar

Det spirer og gror i mange deler av DNB-konsernet. Fjerde kvartal var intet
unntak, med flere viktige lanseringer og milepæler:

 · Bedriftsappen DNB Puls ble lansert i november. DNB Puls er et økonomisk
styringsverktøy for små bedrifter som gir full oversikt over bedriftens økonomi.
 · En sterk sluttspurt fra hele banken bidro til flere kunder og større volumer
for Aksjesparekonto-ordningen. Resultatet ble en økning i markedsandel fra 24
til 26 prosent. Totalt har nå 125 670 nordmenn opprettet en slik konto i DNB,
med totalt volum på 33,7 milliarder kroner.
 · I løpet av kvartalet hjalp DNBs oppstartsloser 1 038 oppstarts- og
vekstselskaper med gode råd for oppstart og videre vekst. I 2018 har
oppstartslosene hjulpet i gang 5 061 bedrifter totalt.
 · Etter to år med solide hopp på Etisk Bankguide ble DNB tildelt pris som
Årets Fullspekterbank for bærekraftsarbeidet innenfor både forvaltning og
kreditt. Totalt havnet banken på fjerdeplass i rankingen.
 · Som eneste nordiske bank får DNB toppkarakteren A fra analyseselskapet
Carbon Disclosure Project (CDP) som i år har vurdert 6 500 selskaper
internasjonalt og er særlig myntet på investorer. Virksomhetsstyring, hvordan
selskapene håndterer klimarelaterte risiko og muligheter, klimagassutslipp,
reduksjonsplaner og generell bærekraftsinformasjon er noe av det som rapporteres
til analyseselskapet.

- Sist, men ikke minst, så har vi god fart i alle våre forretningsområder. Vi
har nådd vekstmålene som vi har satt og kommunisert til markedet. Her ønsker jeg
også å trekke frem veksten i utlån til personkunder. Vi har nå passert 760
milliarder kroner, etter en vekst på 34 milliarder det siste året, sier
konsernsjef Rune Bjerke.

Finansielle nøkkeltall for fjerde kvartal 2018

 ·  Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,3 milliarder kroner
(7,3)
 ·  Resultatet var 6,9 milliarder kroner (6,4)
 ·  Resultat per aksje ble 4,1 kroner (3,8)
 ·  Egenkapitalavkastningen ble 12,9 prosent (12,3)
 ·  Kostnadsgraden var 45,8 prosent (45,3)
 ·  Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16,4 prosent
(16,4)

Finansielle nøkkeltall for året 2018

 ·  Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 28,3 milliarder kroner
(28,6)
 ·  Resultatet var 24,3 milliarder kroner (21,8)
 ·  Resultat per aksje ble 14,6 kroner (12,8)
 ·  Egenkapitalavkastningen ble 11,7 prosent (10,8)
 ·  Kostnadsgraden var 43,8 prosent (44,2)
 ·  Foreslått utbytte er 8,25 kroner per aksje (7,10)

Sammenlignbare tall for 2017 i parentes.

Tilhørende presentasjon publiseres i egen melding klokken 11:00 Oslo-tid.

Detaljer om DNBs resultater finner du på ir.dnb.no
Kontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Media & Marketing, mobil +47 962 32 017
Rune Helland, leder for Investor Relations, mobil +47 977 13 250
Jan Ole Huseby, Seniorrådgiver Investor Relations, tlf. +47 958 61 003
Denne meldingen inneholder alternative resultatmål (alternative performance
measure, APMs). Definisjoner og beregninger finnes i kvartalsrapporten og på
ir.dnb.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig ette

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/468920

Nyheten er levert av OBI.