Forsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 25. april  

07/02-2019 07:31:11: (DNB) Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for DNB

Utbyttebeløp:          8,25 per aksje
Annonsert valuta:        norske kroner
Siste dag inklusive:       30. april
Ex-dato:             2. Mai
Record date (eierregisterdato): 3. Mai
Betalingsdato:          fra 10. mai
Vedtaksdato:           30. april

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende
forpliktelser.
For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 977 13 250
Jan Ole Huseby, Seniorrådgiver Investor Relations, tlf. 958 61 003
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/468922

Nyheten er levert av OBI.