Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 20. april  

07/02-2019 11:00:20: (DNB) Utvidet kvartalspresentasjon for fjerde kvartal - DNB ASA

Utvidet kvartalspresentasjon for fjerde kvartal ligger vedlagt (engelsk)
For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Media & Marketing, mobil +47 962 32 017
Rune Helland, leder for Investor Relations, mobil +47 977 13 250

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/468951

Nyheten er levert av OBI.