Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 20. april  

08/02-2019 08:00:15: (YAR) Yara med forbedrede marginer i et svakt marked utenfor sesong

Yara med forbedrede marginer i et svakt marked utenfor sesongOslo, 8 februar 2019: Nettoresultat etter minoritetsinteresser var på USD 157 millioner (USD 0,58 per aksje), mot USD 104 millioner (USD 0,38 per aksje) for samme periode i fjor. Korrigert for valutaeffekter og spesielle poster var resultatet på USD 0,60 per aksje, mot USD 0,49 per aksje i fjerde kvartal 2017.  Yaras styre vil foreslå for generalforsamlingen et utbytte på 6,50 kroner per aksje for 2018.EBITDA eksklusive spesielle poster for fjerde kvartal var på USD 424 millioner, opp 21 % sammenlignet med ett år tidligere, som reflekter høyere produksjonsmarginer, bidrag fra Yaras vekstprogram og en sterkere amerikansk dollar.«Yara viser bedre resultater i fjerde kvartal, med en vekst i EBITDA eksklusive spesielle poster på 21 %. Marginene forbedret seg i et svakt marked utenfor sesong, og forbedringsprogrammet fortsetter å levere,» sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.«Etter en periode med store investeringer vil vi i 2019 fokusere på å oppnå full produksjon i vekstprosjektene, fortsette de operasjonelle forbedringene og opprettholde en sterk kapitaldisiplin,» sier Holsether.Totale gjødselleveranser var 2 % høyere sammenlignet med ett år tidligere, drevet av Babrala-oppkjøpet i India og Cubatão-oppkjøpet i Brasil. Leveranser av industriprodukter var 9 % høyere enn ett år tidligere. Justert for oppkjøpene var gjødselleveransene 7 % lavere, mens industrileveransene var på linje med fjoråret. Yaras ammoniakkproduksjon og ferdiggjødselproduksjon var begge 6 % høyere. Justert for porteføljeeffekter var ammoniakk- og gjødselproduksjonen henholdsvis 11 % og 2 % lavere.Den globale tilbuds- og etterspørselsbalansen for urea ser ut til å holde seg positiv på lengre sikt, ettersom tilbudsveksten for nitrogen ser ut til å avta fra 2019, og ledetiden for nye prosjekter typisk er fra tre til fem år. I tillegg ligger etterspørselsveksten an til å ta seg opp, siden økt kornproduksjon er nødvendig for å holde tritt med det økende konsumet og de globale kornlagrene er relativt lave, spesielt utenfor Kina.Forbedringsprogrammet i Yara er i rute til å levere minst USD 500 millioner årlig i økt EBITDA innen 2020, hvorav USD 355 millioner er realisert per fjerde kvartal 2018. Yara har identifisert et ytterligere forbedringspotensiale og planlegger å utvide både innholdet og tidsrammen for programmet i løpet av første halvår 2019.Yaras styre vil foreslå for generalforsamlingen et utbytte på 6,50 kroner per aksje for 2018.

Lenke til rapporten, presentasjonen og webcast 8. februar kl. 09:30:

https://www.yara.com/investor-relations/latest-quarterly-report/

KontaktThor Giæver, Investorkontakt


Mobil: (+47) 48 07 53 56

E-post: thor.giaver@yara.comKristin Nordal, Mediekontakt

Mobil: (+47) 90 01 55 50

E-post: kristin.nordal@yara.com

Om YaraYara dyrker kunnskap for å brødfø verdens befolkning og ta vare på kloden. Vi arbeider for å oppfylle vår visjon om et samfunn bygget på samarbeid, en verden uten sult, og respekt for kloden vår. For å møte disse forpliktelsene, har vi tatt ledelsen i utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk. Vi samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for mat for å utvikle mer klimavennlige løsninger innen plantenæring, og vi arbeider for å gjøre produksjon av mineralgjødsel mer bærekraftig. Vi har en åpen bedriftskultur som vektlegger mangfold og inkludering, som fremmer sikkerhet og integritet hos våre ansatte, leverandører, forretningspartnere og samfunnet for øvrig.Yara ble grunnlagt i 1905 for å bøte på den økende sulten i Europa. Selskapet er tilstede over hele verden med mer enn 17.000 ansatte og drift i over 60 land. I 2018 hadde Yara en omsetning på 13.1 milliarder USD.www.yara.comDenne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-124Q 2018 Presentation

4Q 2018 Report


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Yara International ASA via Globenewswire
Nyheten er levert av GlobeNewswire.