Forsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 25. april  

08/02-2019 16:52:29: (DNB) DNB ASA – Tilbakekjøp av egne aksjer den 8. februar 201

Den 8. februar 2019 kjøpte DNB ASA 311.000 egne aksjer til en snittkurs på
155,4183 kroner. Etter dette eier DNB ASA totalt 10.476.000 egne aksjer. 

Tilbakekjøpet av aksjer relaterer seg til det tilbakekjøpsprogrammet som ble
offentliggjort av DNB ASA 6. juni 2018. Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opp til
ca. 24,1 millioner aksjer, hvorav opp til ca. 15,9 millioner aksjer kan bli
kjøpt tilbake i det åpne markedet. De resterende aksjene vil bli innløst fra
staten på proporsjonal basis, under forutsetning av at godkjennelse gis fra DNB
ASAs ordinære generalforsamling i 2019, slik at statens eierandel på 34,00 %
forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer, viser DNB
ASA til børsmelding av 6. juni 2018 (tilgjengelig på www.newsweb.no).

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/469131

Nyheten er levert av OBI.