Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 20. april  

11/02-2019 14:41:06: (HOSP08) Delårsrapport 4. kvartal - foreløpig regnskap 2018

Vedlagt følger delårsrapport for 4.kvartal og foreløpig regnskap for 2018.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/469199

Nyheten er levert av OBI.