Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 20. april  

11/02-2019 14:43:29: (CXENSE) Oslo Børs - Tegningsrettene i Cxense ASA vil bli notert / The subscription rights in Cxense ASA will be listed 12.02.2019

Navn / Name: Cxense TR
Ticker: CXENSE T
Instrument ID: 1304539
ISIN: NO0010842479
Oppgjørstype / Clearing Type: Ikke clearing (Bilateralt oppgjør)    
Tegningskurs / Issue price: NOK 7
Tegningsperiode / Subscription period: 12.02.2019 – 26.02.2019
Noteringsperiode / Listing period: 12.02.2019 – 22.02.2019
Segment: OBMA
MIC kode: XOSL
Hjemstat / Country of register: NO - Norway
Handelsvaluta / Trading Currency: NOK
Børsstørrelse (EMS): 5000

Tildelingsforhold i emisjonen / Ratio subscription rights: 1.41452 rett per
gammel aksje / 1.41452 right for each old share held

Tegningsforhold i emisjonen / Subscription ratio: 1 rett gir 1 ny aksje / 1
right gives 1 new shar

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/469200

Nyheten er levert av OBI.