Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 20. april  

11/02-2019 15:15:30: (LANDBK05) Tilbakekjøp i LANDBK08 PRO

Landkreditt Boligkreditt har i dag kjøpt pålydende 55mill i ISIN NO0010747249,
LANDBK08PRO.

Oslo 11.02-19
Per Bjarne Kvande
95255817

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/469203

Nyheten er levert av OBI.