Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 20. april  

11/02-2019 15:25:20: (GLITRE03) Oslo Børs – Glitre Energi AS - Mottatt søknad om notering av obligasjonslå

Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av ISIN NO0010843220.

Det følger av verdipapirhandelloven kapittel 5 at anvendelsesområde for
informasjonsplikt gjelder for låntagere hvis obligasjoner er eller er søkt
notert på børs. Informasjonsplikten etter reglene i verdipapirhandelloven er fra
og med i dag gjeldende for ovennevnte lån.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/469204

Nyheten er levert av OBI.