Forsinkede kurser. Sist oppdatert: mandag 24. juni  

15/03-2019 09:49:31: (VASA02) Vasakronan AB - Emission av grön företagsobligation

Vasakronan AB har emitterat en grön 
företagsobligation - 19JPYGB, JPY 10 miljarder med likvid 
22 mars 2019 och förfall 22 mars 2039, till fast 
ränta 0,95%.


Vasakronan AB
För ytterligare information:
Finanschef Thomas Nystedt, tlf. + 46 8 566 205 41

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/472124

Nyheten er levert av OBI.