Forsinkede kurser. Sist oppdatert: mandag 22. april  

22/03-2019 12:11:45: (EQNR01, EQNR) Equinor ASA: Meldepliktig handel

Equinor ASA: Meldepliktig handel
Følgende primærinnsidere har den 22. mars 2019 anskaffet aksjer i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) til kurs NOK 194,78 i forbindelse med selskapets langtids incentivordning.

Langtids incentivordningen er et fast lønnselement som blir beregnet som en andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20-30 prosent avhengig av deltakernes stilling. Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto årssum på vegne av deltakeren. Aksjene er bundet i tre år.

Antall kjøpte aksjer og deres nye beholdning fremgår av den vedlagte tabellen. Handelen er gjort med DNB Markets som megler.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Meldepliktig handel - inkludert tabell


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Equinor ASA via Globenewswire
Nyheten er levert av GlobeNewswire.