Forsinkede kurser. Sist oppdatert: onsdag 24. april  

22/03-2019 12:11:51: (EQNR) Equinor ASA: Meldepliktig handel

Følgende primærinnsidere har den 22. mars 2019 anskaffet aksjer i Equinor ASA
(OSE: EQNR, NYSE: EQNR) til kurs NOK 194,78 i forbindelse med selskapets
langtids incentivordning.

Langtids incentivordningen er et fast lønnselement som blir beregnet som en
andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20-30 prosent avhengig av deltakernes
stilling. Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto årssum på vegne av
deltakeren. Aksjene er bundet i tre år.

Antall kjøpte aksjer og deres nye beholdning fremgår av den vedlagte tabellen.
Handelen er gjort med DNB Markets som megler.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/472750

Nyheten er levert av OBI.