Forsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 20. juni  

12/06-2019 08:20:00: (DAT) DAT-ME - Opptak av nyutstedte aksjer til midlertidig handel på Merkur Market / Admission to temporary trading of newly issued shares on Merkur Market 12.06.2019

Nyutstedte aksjer tas opp til midlertidig handel på Merkur Market 12.06.2019.

De nye aksjene som tas opp til midlertidig handel på Merkur Market har en annet
ISIN og ticker sammenlignet med selskapets aksjer som er notert på Oslo Børs.

De nye aksjene er forventet tatt opp til midlertidig handel i perioden fra og
med 12. juni 2019 til noteringsprospektet blir kontrollert og godkjent av
Finanstilsynet. Dette prospektet forventes å kunne foreligge i starten av juli
2019. Aksjene vil deretter så snart som mulig flyttes over til, og noteres på,
Oslo Børs.

Data Respons ASA er klassifisert som "45102010- IT Consulting & Other Services"
i GICS (Global Industry Classification Standard)Newly issued shares to be admitted to temporary trading on Merkur Market
12.06.2019.

The new shares to be admitted to temporary trading on Merkur Market are marked
with a different ISIN and ticker compared with the company's shares being listed
currently at Oslo Børs.

The new shares are expected to be admitted to temporary trading in the period
commencing 12 June 2019 and until a listing prospectus for the new shares have
been approved by the Norwegian FSA. This is expected to take place early July
2019. The temporary traded shares will then as soon as possible be transferred
to, and listed at, Oslo Børs.

Data Respons ASA is classified as "45102010- IT Consulting & Other Services" in
GICS (Global Industry Classification Standard).


Navn/Name:  Data Respons ASA
Ticker: DAT-ME
Instrument ID: 1304799 
ISIN:  NO0010853161
Oppgjørstype / Clearing Type: Ikke clearing (Bilateralt oppgjør)    
Segment: MERK
MIC kode: MERK
Tick Size: OBEQ_PT_10 Average Daily Number of Trades (ADNT) between 10 and 80
Instrument Type: Share (SH) 
Handelsvaluta / Trading Currency: NOK
Børsstørrelse (EMS) / Exchange Market Size (EMS): 500
Pålydende /  Face value: NOK 0.50
Antall aksjer som tas opp til handel / Number of shares admitted to trading:
10,000,000

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/479165

Nyheten er levert av OBI.