Forsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 20. juni  

12/06-2019 21:11:37: (TEL) Tilbakekj°p av egne aksjer

Telenor kj°pte 12. juni 2019 160.000 egne aksjer til snittkurs 187,07 kroner, og
eier etter dette 2.924.652 egne aksjer under tilbakekj°psprogrammet for 2019-20.
I tillegg eier Telenor 13.350.090 aksjer som ble kj°pt i det ňpne markedet under
tilbakekj°psprogrammet for 2018-19.

Transaksjonen er relatert til tilbakekj°psprogrammet for 2019-20, som
offentliggjort av Telenor den 14. mai 2019. For ytterligere informasjon om
tilbakekj°psprogrammet henvises det til b°rsmelding publisert den 14. mai 2019
(tilgjengelig pň www.newsweb.no).

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/479233

Nyheten er levert av OBI.